A karhatalmisták vagy ahogy a köznyelv nevezi őket, a pufajkások mindössze tízezren voltak, de a kádári terror kulcsfiguráinak számítottak, soraikban egykori ÁVH-sokkal. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága a napokban közzétette a karhatalmista vezetők névsorát és életrajzát,
Dr. Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója pedig a hétköznapi terrorról irt könyvet. Minderről szól a Farkasverem vasárnapi adása, Belénessy Csaba szerkesztésében. Farkasverem. A Karc FM történelemórája vasárnap reggel kilenctől tízig. Ismétlés ugyanaznap este kilenc órától..