Az Eucharisztikus Kongresszus alkalmából bemutattuk az 1938-as budapesti találkozó összehívóját, XI. Piusz pápát. Ezúttal az ő budapesti küldöttének, Eugenio Pacellinek a munkásságáról beszélgetünk. Pacelli , mint XI. Piusz államtitkára jelentősen meghatározta a Szentszék politikai irányvonalát. Majd egy évtizedig végzett példás szolgálatot XI. Piusz mellett, lényegében megosztva ennek a szilárd akaratú pápának az eszméit, programját és döntéseit. Folytatjuk a beszélgetést Bertalan Péter történésszel ,a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársával. Számít figyelmükre Papp Endre a Corvin Lapok műsorában szombaton 11
órától , illetve az ismétlésben 23 órától.