Márton Áron gyulafehérvári katolikus püspök jelmondata: “Non recuso laborem”, vagyis nem vonakodom a munkától. Mély értelmű utalás volt ez munkával és szenvedéssel teli életére.Székely földműves család harmadik gyermekeként született Csíkszentdomokoson 1896-ban. Három nappal az érettségi után már behívták frontszolgálatra. Harcolt Doberdónál, az Ojtozi-szorosban, majd Asiagoban. Négyszer meg is sebesült. Hazatérése után előbb gazdálkodott,majd vasesztergályosnak állt,és csak ezután jelentkezett a gyulafehérvári papneveldébe. Márton Áron és az erdélyi magyar katolicizmus a XX.században címmel rendezett eszmecserét a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár. Ennek egíik résztvevője volt Seres Attila történész, az intézet tudományos főmunkatársa. Vele kezdünk beszélgetni Márton Áron 2.világháború előtti életútjáról. Számít figyelmükre Papp Endre a Corvin Lapok műsorában szombaton 11 órától , illetve az ismétlésben 23 órától.