+36 1 911 1111, SMS: +36 70 700 1059 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Folytatjuk a száz éve alakult Bethlen kormány és névadó miniszterelnöke munkásságának bemutatását. Ahogy már említettük, az erdélyi arisztokrata politikus a dualizmus időszaka óta részt vett a hazai politikában, de markáns szerepet először 1919-ben játszott, amikor az elsők között bírálta a Károlyi Mihály fémjelezte Magyar Népköztársaságot. Ugyanannak az évnek áprilisában Bécsben hozta létre az egyik magyar ellenforradalmi csoportot, az Antibolsevista Comitte-t, majd a proletárdiktatúra bukása után egyre fontosabb szerepet játszott a belpolitikában. Erről beszélgetünk Ligeti Dávid történésszel, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársával.
Számít figyelmükre Papp Endre a Corvin Lapok műsorában szombaton 11 órától, illetve az ismétlésben 23 órától.