1848. szeptember 11-dikén Jellasics megindította hadjáratát Magyarország ellen. Egy találó korabeli megjegyzés szerint Horvátország királya hadat üzent Magyarország királyának, miközben Ausztria császára semleges maradt. A probléma csak az volt, hogy mindezen szereplőket ugyanaz a személy testesítette meg: V. Ferdinánd. István nádor látva, hogy nincs más választása, elvállalta a dunántúli csapatok parancsnokságát. Feltehetőleg a táborba indulása előtt kínálta fel neki Kossuth a koronát, amelyet – tanúskodva a dinasztiához való lojalitásáról – visszautasított. Folytatjuk a beszélgetés sorozatot István nádorról Nánay Mihály történésszel, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökével. Számít figyelmükre Papp Endre a Corvin Lapok műsorában szombaton 11 órától, illetve az ismétlésben 23 órától.