A Tanácsköztársaság már áprilisban megtartotta a Károlyiék által egyre halogatott választást, viszont jelentősen csökkentették azoknak a számát, akik voksolhattak.” Szavazati joga van minden 18. évét betöltött proletárnak, aki szakszervezeti, vagy párt tagkönyvvel igazolni tudja magát. ” Lényegében a többiek ki voltak zárva a választásból, de választó és választható lehetett bármely más államnak a polgára is, ha nem esett a kizáró kritériumok hatálya alá. Erről beszélgetünk Ligeti Dávid történésszel. A Veritas Történetkutató Intézet tudományos munkatársa bemutatja a proletárdiktatúra által elfogadott új alkotmányt is. Számít figyelmükre Papp Endre a Corvin Lapok műsorában szombaton 11órától, illetve az ismétlésben 23 órától.