A globális gazdasági folyamatok sérthetetlenségét hirdető nyugati liberalizmus úgy kampányol a piac szabadsága mellett, hogy közben nem feledkezik meg saját szempontjait érvényesíteni. A francia, német, skandináv vagy benelux érdek mindent megelőz. Amikor viszont a magyar kormány fordít a több évtizedes tendencián, vagy Washingtont veszi be egy protekcionista elnök, politikai támadások kereszttüzében találja magát. Az Alaphangban a világgazdasági válságoknak megágyazó piaci mindenhatóság és az állami kontroll eredményei. Kecskés András közgazdász lesz vasárnap reggel 8.00 órától Pelyach Gergely vendége.