A hagyományos paraszti társadalom a magyar nemzeti lét egyik tartópillére volt. Nem véletlen tehát, hogy a kommunisták lankadatlan dühhel és kitartással estek neki ennek a rétegnek. Az első nekifutás kevés sikert hozott számukra, de a második roham, az 56-os forradalom megtorlásának rémképével már megroppantotta magyar parasztságot. Erről a szomorú korszakról beszélget Belénessy Csaba szerkesztő ezúttal Káli Csabával, a Zala Megyei levéltár igazgatóhelyettesével és Rigó Róberttel a kecskeméti Neumann Egyetem docensével. Farkasverem. A Karc FM történelemórája minden vasárnap kilenctől tízig. Ismétlés aznap este, szintén kilenc órakor.
.