A keresztény értékeket, vagy azokból fakadó hagyományokat különböző címkékkel próbálják felülírni, elfeledtetni. Elég, ha az ünnepek kizsigerelésére, Jézus személyének degradálására, vagy éppen a környezetvédelem torz, kizárólag emberi szinten történő értelmezésére gondolunk. Sok esetben ugyanezt látjuk az elesettek megsegítésével, vagy – divatos kifejezéssel élve – a kisebbségek jogainak védelmével kapcsolatban is. A fogyatékkal élőket érintő európai jogvédelmi mechanizmus értelmezhetetlen a keresztény katolikus egyház betegekről szóló tanítása nélkül – olvasható egy tanulmányban. A szerző, dr Ujházy Lóránd atya, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Vallás és Társadalom Kutatóintézetének vezetője rádiónkban elmondta: a kereszténység egyrészt korán kidolgozta az irgalmas szeretet elméleti, etikai tanításának az alapjait, másrészt kiépítette a kor színvonalához viszonyítva fejlett struktúráját a társadalom perifériájára szorultak, ideértve a fogyatékossággal élők gondozására.

A kereszténységben az elesettek megsegítése és az érte járó túlvilági jutalom meglehetősen korán összekapcsolódott, ez pedig komoly gyakorlati jelentőséggel bír – mutatott rá Ujházy Lóránd. Ez nyilván nem elhanyagolható, amennyiben figyelembe vesszük, hogy a kereszténység milyen hatást gyakorolt a nyugati demokratikus társadalmak jogi és társadalmi berendezkedésére, az alapjogok, közte a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének megteremtésére – tette hozzá. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Vallás és Társadalom Kutatóintézetének vezetője úgy vélekedett: ez a fajta segítségnyújtás sokkal inkább teológiai szempontra alapozódott. Ugyanakkor szerinte kizárólag ebből a megközelítésből világos, hogy a kereszténység nem csak program-szerűen, hanem konstans módon a legkiszolgáltatottabbak szolgálatában áll.