+36 1 911 1111, SMS: +36 70 700 1059 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

A pandémia a családokban és a társadalomban is felerősíti az eleve meglévő feszültségeket – fogalmazott a Karc FM-en Bolyki László, keresztyén prédikátor, aki szerint meg kell próbálni lehetőségként tekinteni a korlátozásokra. Úgy véli: szembe lehet nézni a régóta halogatott problémákkal és lehetőségünk van rendezni azokat – legyen szó magánéletről, vagy a társadalmat alapjaiban, végletekig megosztó kérdésekről. A lelki gondozóként is dolgozó Bolyki László szerint ugyanis sokkal fontosabbnak kell tartanunk az emberi kapcsolatainkat annál, hogy ideológiai törésvonalak szétszakíthassák azokat.

Véleménye szerint jelenleg úgy az Egyesült Államokban, mint itt Európában régóta létező, alapvető világértelmezési nézőpontok állnak egymással szemben, amelyeket befogtak a politikai marketing eszköztárába. Az egyik nézőpont a darwini-freudi, amely az ember fejlődéstörténetét egy folyamatosan emelkedő pályának tartja és amely szerint az ember maga írhatja meg a saját keretrendszerét. A progresszív gondolkodás szerint az embernek le kell dobnia magáról a komplexusait és a korlátait, ez vezethet az igazi kiteljesedéshez, ahogy az a saját vallássá terebélyesedett szivárványos mozgalom célkitűzéseiben is megmutatkozik.

A konzervatív nézőpont ezzel szemben azt vallja, amit minden valamire való spirituális irányzat, így a kereszténység is alapvetőnek tekint: vagyis volt egy édeni állapot, amikor az ember szoros kapcsolatban állt az Istennel, majd ebből kizuhant. Ennek a világnézetnek a pszichológiája a jungi, amely szerint az embernek az örök rendhez kell igazodnia. Bolyki László úgy gondolja: ahhoz, hogy ez a két, alapvetően különböző megközelítés szót értsen egymással, muszáj egyeztetni a szótárakat. Fontos tisztázni például a liberalizmus szó jelentését. Ez ugyanis nagyon távol áll attól a „Wall-Street liberalizmustól”, amely most a kifejezést bitorolja. Utóbbi épp a hagyományos értelemben vett liberalizmus vívmányai ellen hat: a szólásszabadságot korlátozza a politikailag korrekt beszéd erőltetésével, elfojtja a véleménynyilvánítás szabadságát és a művészi szabadságot is béklyóba köti. Bolyki László úgy gondolja, hogy a szabad világ helyett a „szabadság diktatúrája” jött el. Simon-Palov Judit interjúja