+36 1 911 1111, SMS: +36 70 700 1059 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Az Európai Unió agrárpolitikája olyan egységes struktúra, ami alapvetően szükséges ahhoz, hogy európai termelők és feldolgozók teljesíteni tudják a feléjük támasztott állatvédelmi, környezet- és természetvédelmi előírásokat. Ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke természetesek tartja, hogy az uniós költségvetés harmada jut az európai agráriumba. Ebből 450 milliárd forintra a magyar termelők több mint negyven jogcímen igényelhetnek támogatásokat évente. Győrffy Balázs nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedőnek tartja, hogy a falugazdász hálózat segítségével – annak ellenére, hogy a május 15-i leadási határidőt a koronavírus-járvány miatt kitolták – több mint 100 ezer dokumentum érkezett, melyek 4/5-ét telefonon sikerült egyeztetni. Fontosnak tartja, hogy a gazdálkodás biztonsága és a kamarai tagok kényelme érdekében a jogalkotó a jövőben is engedélyezze a támogatási kérelmek beadásánál a falugazdászoknak a telefonon történő egyeztetést a termelőkkel.

Győrffy Balázs szerint likviditás szempontjából a gazdálkodóknak fontos, hogy hozzájussanak az előlegekhez már év végén, ezért van nagy jelentősége annak, hogy az eredeti határidőig sikerült beadni az igényléseket. Magyarország ezért nem élt a május 15-ről kitolt határidőkkel, hanem az eredeti ütemtervet tartva igyekezett megoldani a kérelmek leadását. Így ugyanis már novemberben megérkezhet a gazdákhoz a támogatási előleg. Szemben a magyar eredményekkel, más tagoknál – illetve Angliánál – a tavalyi kérelmeknek csak töredéke érkezett be az eredeti határidőig. Franciaországban 70, Ausztriában és Portugáliában 60, Lengyelországban 40 százaléknyi igényt tudtak leadni.

A NAK elnöke kifejtette: az elmúlt hónapokban a társadalom majd’ minden szereplője megérthette, miért stratégiai ágazat a mezőgazdaság. Emlékezetesek azok a példák, amikor egyes termékeket vadászni kellett a boltok polcain. Ez az állapot egyébként az elnök szerint nem az adott termék hiánya miatt állt elő, hanem azért, mert a logisztikai lánc nem bírta követni a sokszor irracionális fogyasztói magatartást. Az elmúlt hónapok tapasztalatai után különösen igaz, hogy mindenki arra töreksziki, hogy a saját agrárgazdaságát megfelelő vitalitással működtesse. Miután Magyarországon sok üzem egyébként is az ú.n. kritikus infrastruktúra részét képezi, ezeket állami eszközökkel akkor is működtetni fogják, ha egyébként gazdasági megfontolások szerint már nem működtetné azokat senki. Pelyach Gergely interjúja.