+36 1 911 1111, SMS: +36 70 700 1059 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Európa nem tudja levetni azt a felelősségét, hogy a „nyugat” eszméjével azonosítják. Csejtei Dezső filozófiatörténész a Karc FM-en kifejtette: a felvilágosodás korszakától datálhatóan a kontinenst az ész fényének tartják, amely a többi földrész fejlődésére is hatással van. Nem véletlen, hogy a mai kulturális vitákban azok, akik például a fehér, európai, férfi-képet támadják, valójában a nagy francia forradalomig visszanyúlva támadják az ott megfogalmazott tételeket. Ez ugyanis szerintük jellegzetesen Európa-központú toposz.

A Szegedi Tudományegyetem professzora szerint ugyanakkor később ez a francia-központú szemlélet élesen szembekerült a „germán-világgal.” A mediterrán latinitás – amelyhez a franciák is tartoznak – elkezd lemaradni az északi, germán világ mögött. Ez az az ellentét, ami a mai napig meghatározza Európa belső törésvonalait – ahogy erről a Kommentár folyóiratban megjelent írásában is értekezik.

Csejtei Dezső szerint nem véletlen, hogy a nihilizmus előretörését már egy évszázaddal ezelőtt meg merték jósolni egyes filozófusok. Nietzsche például már a legvirulensebb, birodalomalapítási időszakban arról írt, hogy Európa katasztrófába rohan, mivel „retteg attól, hogy emlékezzen.” A saját történelmét ki nem értékelő kontinenst az akkori jóslatok szerint éppen a 20. és 21. század során éri utol a rosszul értelmezett szabadságának csapdája.

Hedonizmus és poroszos rend

A filozófiatörténész felidézte: az egymásra is visszautaló filozófusok sorában Spengler volt az, aki a „Poroszság és szocializmus” című írásában felhívta a figyelmet az angolok által képviselt liberális kapitalista berendezkedés, és a közösséget szolgáló poroszos szabadság-értelmezés közötti különbségre.

Csejtei Dezső megismételte: az Európai Unió jelenlegi morális állapotát figyelve megállapítható, hogy az ultraliberális értékek mellett – mint az egyéni szabadság mindenek elé helyezése, a jogok korlátlan biztosítása és a határtalan hedonizmus – szükség lenne a poroszos értékek hangsúlyozására és érvényesítésére, mint a kötelesség, fegyelem, tekintélytisztelet és áldozathozatal. Pelyach Gergely interjúja.