Öt új Lendület Kutatócsoport kezdi meg munkáját az ELTE-n. Többek között olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mitől vált valaki a közösség szemében ,,jó pappá” a 18-20. században, mi a sikeres iskolai, munkahelyi beilleszkedés kulcsa, emellett az egyik kutatócsoport olyan egyedülálló berendezéseket fog építeni, amelyekkel a bolygók atmoszférája, a világűr kémiája is vizsgálható.

A papság őrzi a népi kultúrát

A fiatal néprajzkutatókból és történészekből álló kutatócsoport vezetője Bárth Dániel, az ELTE Bölcsészettudományi Karának egyetemi docense, aki csapatával a 18-20. századi katolikus és protestáns alsópapság életét, a kisközösségekben betöltött szerepét vizsgálja. Ezt a területet korábban még nem kutatták, és a munka során igyekeznek a történelem- és néprajzkutatást összeolvasztani, például a vallás témájában. A szakértő ezt azzal magyarázta, hogy a néprajzban vannak “forrásszegény időszakok”. A 19. század előtt például alig van olyan feljegyzés, ami a népi kultúráról szólna. Ezt a néprajzi tételt írják felül a mostani kutatással, hiszen egy olyan rétegen keresztül végeznek kutatásokat, amely része volt a közösségeknek: ez pedig nem más, mint a papság. Ők – helyi értelmiségként – sok mindent írásba foglaltak, tehát a történelmi feljegyzésekből tudnak majd néprajzi, népi kultúra témában következtetéseket levonni.

150-200 éve levéltárakban lapulnak azok a feltáratlan forrásanyagok, amiket a július elején útnak induló kutatók végignéznek. Magyarországon és Erdélyben is folynak majd a munkálatok. Bárth Dániel a helyszínek között említette a Kolozsvári Unitárius Levéltárat, a székelyföldi plébániák irattárát, a Kalocsai Érseki Levéltáraz, vagy a Székesfehérvári Püspöki levéltár anyagát.

A csapattagok Bárth Dániel egyetemi docens egykori tanítványai, más egyetemek fiatal kutatói, de vannak nemzetközi kapcsolódások is. Az elért eredményekről pedig workshopokat, konferenciákat fognak tartani, munkájukat monográfiákban, tanulmányokban is összegzik. Bárth Dánielt, az ELTE Bölcsészettudományi Karának egyetemi docensét, az ELTE öt új Lendület Kutatócsoportjának egyikének vezetőjét Back Réka kérdezte a Sp